Расписание зачетной сессии 2019-2020 г.г.

5-6 классы
7 - 8 классы
9 класс
10 класс
11 класс
5-6 классы
   
   16 декабря
понедельник
предмет       Биология
№ урока       1 урок 1 урок 1 урок
учитель       Таланцева Н.Е.
ассистент       Корзунина Е.Н. Гмызина
Л.А.
Бякова Е.С.
кабинет       115 314 212
 17 декабря
вторник
предмет Русский язык      
№ урока 2 урок 1 урок 2 урок      
учитель Михеева Е.А. Гладких
О.Н.
     
ассистент Еремина
Л.Б.
Головенкин
В.Н.
Новокшо-
нова О.Е.
     
кабинет 313 313 311      
   18 декабря
среда
предмет       Русский язык
№ урока       4 урок 5 урок 4 урок
учитель       Булдакова Т.Н. Рысева Т.А.
ассистент       Кожихова
О.Л.
Гмызина
Л.А.
Иванова
И.А.
кабинет       215 312 312
   20 декабря
пятница
предмет Математика      
№ урока 1 урок 4 урок 2 урок      
учитель Быкова М.Н.      
ассистент Суслов А.В. Домнина
Л.М.
Гмызина
Л.А.
     
кабинет 311 311 311      
   23 декабря
понедельник
предмет       Математика
№ урока       3 урок 2 урок 3 урок
учитель       Гмызина Л.А. Касаткина Н.Л.
ассистент       Чижов А.П. Быкова М.Н. Суворова
Е.А.
кабинет       314 314 114
7 - 8 классы
 
 17 декабря
вторник
Алгебра Математика
2 урок 2 урок 2 урок 3,4 уроки 3,4 уроки 5,6 уроки
Каркина А.А. Землюкова
Г.Н.
Касаткина Н.Л. Каркина А.А. Жданова Л.Н.
Резниченко
Е.М.
Быкова
М.Н.
Кощеева
И.В.
3-Вяткина Е.А.
4-Корзунина Е.Н.
3-Бузмаков И.И.
4-Чернышова А.М.
Горбунова О.В.
318 113 212 114 113 112
   19 декабря
четверг
Физика      
3 урок 3 урок 3 урок      
Резниченко
Е.М.
Фирюлина Н.В.      
Суворова Е.А. Суслов А.В. Мальцева
К.С.
     
111/3 317 105      
   20 декабря
пятница
География Обществознание
2 урок 3 урок 3 урок 5 урок 6 урок 4 урок
Еремина Л.Б. Бузмаков И.И.
Головенкин
В.Н.
Шинкарева
Н.Ю.
Кощеева
И.В.
Кожихова О.Л. Головенкин В.Н. Южанина Е.Д.
213 213 316 211 211 211
   23 декабря
понедельник
      Химия
      4 урок 4 урок 4 урок
      Чижов А.П.
      Южанина Е.Д. Корзунина А.С. Таланцева Н.Е.
      111/3 316 115
9 класс
   
 17 декабря
вторник
предмет Русский язык
№ урока 2 урок 3 урок 1 урок
учитель Булдакова Т.Н.
ассистент Фирюлина Н.В. Гирева О.В. Гмызина Л.А.
кабинет 215 215 215
   18 декабря
среда
предмет Обществознание
№ урока 3 урок 3 урок 3 урок
учитель Бузмаков И.И.
ассистент Булдакова Т.Н. Двинянинова
Е.А.
Яшина В.В.
кабинет 215 211 314
21 декабря
суббота
предмет Математика
№ урока 1,2 урок 1,2 урок 2,3 урок
учитель Каркина А.А. Жданова Л.Н.
ассистент 1-Домнина Л.М.
2-Корзунина А.С.
1-Чижов А.П.
2-Вяткина Е.А.
2-Еремина Л.Б.
3-Семакова Н.В.
кабинет 113 115 112
10 класс
    10а 10б 10в
   16 декабря
понедельник
предмет     Информатика
(Инж.гр.)
№ урока     5 урок
учитель     Чиркова А.В.
ассистент     Домнина Л.М.
кабинет     217
 17 декабря
вторник
предмет Химия Англ.яз.  
№ урока 1,2 уроки 1,2 уроки  
учитель Чижов А.П. Двинянинова Е.А.
Морозова Е.В.
 
ассистент Морозова Е.В. Таланцева Н.Е.  
кабинет 316 314  
   18 декабря
среда
предмет Биология   Физика
№ урока 5,6 уроки   1,2 уроки
учитель Таланцева Н.Е.   Фирюлина Н.В.
ассистент Корзунина Е.Н.   1-Чижов А.П.
2-Головенкин В.Н.
кабинет 115   317
   19 декабря
четверг
предмет     Информатика
(IT.гр.)
№ урока     5,6 уроки
учитель     Гирева О.В.
ассистент     Домнина Л.М.
кабинет     218
   20 декабря
пятница
предмет   Обществознание  
№ урока   2,3 уроки  
учитель   Бякова Е.С.  
ассистент   2 - Чиркова А.В.
3 - Корзунина Е.Н.
 
кабинет   212  
21 декабря
суббота
предмет Русский язык
№ урока 5 урок 6 урок 4 урок
учитель Торопова Е.Л.
ассистент Колосницын Д.Н. Кощеева И.В. Чижов А.П.
кабинет 116 116 116
11 класс
    11а 11б 11в
 17 декабря
вторник
предмет Математика
№ урока 4,5 уроки 4,5 уроки 4,5 уроки
учитель Семакова Н.В. Быкова М.Н. Семакова Н.В.
ассистент Двинянинова Е.А. 1-Резниченко Е.М.
2-Горбунова О.В.
Кожихова О.Л.
кабинет 314 311 216
   18 декабря
среда
предмет Информатика Общество-
знание
Химия
№ урока 1,2 уроки 5,6 уроки 3,4 уроки 3,4 уроки
учитель Гирева О.В.
Чиркова А.В.
Гирева О.В.
Домнина Л.М.
Бякова Е.С. Чижов А.П.
ассистент Багаев М.С. Чиркова А.В. 3-Таланцева Н.Е.
4-Суворова Е.А.
3-Кощеева И.В.
4-Вяткина Е.А.
кабинет 217/218 217/218 115 316
   20 декабря
пятница
предмет Физика Англ.яз. Биология
№ урока 1,2 уроки 1,2 уроки 1,2 уроки 1,2 уроки
учитель Резниченко Е.М. Двинянинова
Е.А.
Таланцева
Н.Е.
ассистент Колосницын
Д.Н.
Багаев М.С. Корзунина А.С. Корзунина Е.Н.
кабинет 112 318 314 115

Comments are closed.